تبلیغات
تنهایی من.... - دیوانه

دیوانه


از دیوانه ای  پرسیدند چه کسی را بیشتر دوست داری ؟

دیوانه خندید و گفت : عشقم را  گفتند : عشقت کیست ؟!

گفت : عشقی ندارم ...

خندیدند وگفتند :برای عشقت حاضری چیکارها کنی ؟

گفت :مانند عاقلان نمیشوم - نامردی نمیکنم -خیانت نمیکنم - دور نمیزنم

دروغ نمیگویم - دوستش خواهم داشت ... تنهایش نمیگذارم ...میپرستمش ...

بی وفایی نمیکنم - با او مهربان خواهم بود - برایش فداکاری خواهم کرد
 
ناراحت ونگرانش  نمیکنم ...غم خوارش میشوم ...!

گفتند ولی اگر تنهایت گذاشت ...اگر دوستت نداشت

اگر نامردی کرد ...اگر بی وفا بود ...اگر ترکت کرد چه ...؟

اشک در چشمانش حلقه زد وگفت : اگر اینگونه نبود که من دیوانه نمیشدم ....
.
.
.
.برچسب ها:اگر اینگونه نبود من دیوانه نمیشدم،

♥ نوشته شده در دوشنبه 11 مرداد 1395 ساعت 06:14 ب.ظ توسط مائده : نظرات()

Design By : Bia2skin.ir